THỜI TIẾT


Cố đô Huế
Co Do Hue

Tài nguyên dạy học

Ghi lời thăm trang

TIN GIÁO DỤC

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC_11721.jpg WP_20150520_20_45_34_Pro.jpg 11182179_843203665744795_927927245922439922_n.jpg 10329319_480965755367366_2736242305699953131_n.jpg WP_20150710_10_04_14_Pro.jpg WP_20150710_10_03_45_Pro.jpg WP_20150710_09_25_33_Pro.jpg Ve_so.jpg 1122.jpg GIAY_KHEN_DOI_VIEN_XUAT_SAC_DUONG_HOA_20122013.jpg GIAY_KHEN_CHI_DOI_XUAT_SAC_DUONG_HOA_20122013.jpg GIAY_CHUNG_NHAN_CNBH_DUONG_HOA_20122013.jpg IMG_18341.jpg ANH_BINH_GHE_DA.jpg ANH_BINH_2011.jpg Anh_4X6_Binh.jpg ANH_4x6_BINH.jpg Ba_Hoa_va_Do_Ly.jpg Bama.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu


  Chim câu

  Lâm Thanh Bình

  Chào mừng quý vị và các bạn đến thăm WEBSITE lamthanhbinh7557, Chúc quý vị và các bạn các Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt


  2434-quyet-dinh-hoi-dong-tn-thcs-duong-hoa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lâm Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:54' 28-05-2015
  Dung lượng: 366.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 2434/QĐ-UBND
  Hương Thủy, ngày 15 tháng 5 năm 2015
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
  ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở;
  Căn cứ Công văn số 853/SGD&ĐT-KTKĐ ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2014-2015;
  Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy tại Tờ trình số 46/TTr-GD&ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2015,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2014-2015 tại trường Tiểu học và THCS Dương Hòa gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau:
  1. Ông Nguyễn Xuân Hợp, HT trường TH&THCS Dương Hòa Chủ tịch Hội đồng
  2. Ông Lê Văn Ngọc, Phó HT trường TH&THCS Dương Hòa PCT Hội đồng
  3. Ông Lâm Thanh Bình, Giáo viên, TH&THCS Dương Hòa Thư kí
  4. Bà Võ Thị Hồng, Giáo viên, TH&THCS Dương Hòa Thành viên
  Điều 2. Hội đồng xét tốt nghiệp làm việc bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2015 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2015, có nhiệm vụ tổ chức xét tốt nghiệp nghiêm túc, công bằng, chính xác theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí tổ chức xét tốt nghiệp thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Dương Hòa và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày kí./.
  Nơi nhận:
  Như Điều 3;
  Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế;
  TTHU, TTHĐND Thị xã;
  CT, các PCT UBND Thị xã;
  VP: LĐ + CVVX Thị xã;
  Lưu: VT.
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH  Lê Văn Chung
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓